Vil du have produktet endnu billigere og fri fragt?
Du har valgt dit produkt til vores dyreste pris, men vi kan gøre det endnu billigere for dig! Vi kan tilbyde dig en fordelspris samt fri fragt!
For kun 139 kr/m giver Plusshop dig massere fordele og besparelser.
30 dages gratis prøveperiode som kan opsiges til enhver tid.
Spar op til 85% som medlem og køb til fordelagtige Medlemspriser
Leveringstid på 1-2 dage og fri fragt.


Handelsbetingelser

Generelt om Plusshop

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb, som foretages hos Plusshop og Plus Global ApS, CVR-nr. 36 73 47 01 - herefter benævnt ”Plusshop” - ligesom betingelserne angiver vilkårene for medlemsskab.

Plusshop er en fordelsklub, som tilbyder kunderne store rabatter på et bredt udvalg af varer inden for sko, børnetøj, legetøj, accessoires, bolig, køkkentilbehør, elektronik, m.v. Samtlige varer, som er og forefindes på Plusshop, kan kun købes til medlemspris som registreret medlem. Hvis man ikke er medlem, kan varen købes til vores normalpris.

Alle priser på Plusshop er DKK (danske kroner)

Medlemskab

For at handle hos Plusshop til medlemspris, er det en betingelse, at kunden tegner et medlemskab på abonnementsvilkår.

Kunden skal være fyldt 18 år og have adresse i Danmark.

Der kan udelukkende oprettes et medlemskab pr. kunde. Erhvervsdrivende kan ikke oprette et medlemskab.

Kunden har ansvaret for, at dennes kontooplysninger til enhver tid er ajourført og korrekte.

Første gang kunden handler hos Plusshop, vil kunden få tilføjet et medlemskab i sin indkøbskurv. Medlemsprisen er kr. 139,00 inkl. moms pr. måned og hæves på kundens kreditkort hver måned. Medlemsprisen hæves ikke de første 30 dage, da denne periode anses for at være en prøveperiode, ligesom kunden i prøveperioden kan gøre brug af fortrydelsesretten i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Første gang medlemsprisen hæves på kundens kreditkort er 30 dage efter, at kunden har oprettet sin konto.

Såfremt kunden ønsker at opsige sit medlemskab, kan dette ske med øjeblikkelig virkning til udgangen af den på opsigelsestidspunktet betalte medlemsperiode. Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@plusshop.dk, ”opsigelse” skal noteres i emnefeltet. Opsigelse kan også ske via kundens konto under ”Min konto” og dernæst under ”Mit medlemskab”. Brug funktionen ”Opsig medlemskab”.

Ved opsigelse, bliver kundens konto inaktiv når den betalte periode udløber, medmindre kunden opsiger i prøveperioden, hvor kundens konto straks bliver inaktiv efter opsigelsen er modtaget ved Plusshop. Kunden kan ikke kræve medlemsprisen hel eller delvist tilbagebetalt.

Såfremt kunden genaktiverer sin konto, gælder den i nævnte prøveperiode ikke, ligesom fortrydelsesretten efter forbrugeraftalelovens § 18 ikke gælder for medlemsskabet.

Ved første køb vil du modtage en kvittering i form af en ordrebekræftelse med information om dit medlemskab. Herefter vil du løbende kunne finde kvitteringer under ’min konto’ når du logger ind på din profil. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Vi gør opmærksom på, at hvis du opsiger dit medlemskab i den gratis prøveperiode, kan du ikke igen påbegynde en ny prøveperiode, men vil blive opkrævet abonnementspris fra den ny oprettelsesdato.

Har du glemt dit kodeord, kan du med fordel få tilsendt et nyt, ved at benytte ’Glemt kodeord’ som kan findes i forbindelse med log ind funktionen. Skulle der mod forventning ikke blive sendt et nyt kodeord automatisk til din e-mail, kan du kontakte kontakt@plusshop.dk

Fortrydelsesret - medlemsskab

I henhold til gældende lovgivning er der 14 dages fortrydelsesret på dit medlemskab, vi har dog udvidet denne fortrydelsesret til at gælde i 30 dage. Fortrydelsesretten træder i kraft fra den dag du foretog dit første køb. Fortrydelsesretten gælder dit første køb og indgåelse af aftale og dermed ikke ved efterfølgende og løbende kontingentbetaling.

Vær opmærksom på at ved opsigelse af medlemskab inden for de 30 dage vil du også opsige din gratis prøveperiode, hvilket betyder at man ved nyt køb vil starte almindeligt medlemskab på Plusshop.

Priser, betaling og ordrebekræftelse

Prisen for varerne er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden, og er inkl. moms, afgifter, gebyrer – herunder transaktionsgebyrer – og skatter, men ekskl. transportomkostninger.

Normalprisen er den pris, der er gældende for varen, såfremt varen købes uden kunden samtidigt indgår aftale om et medlemskab.

Medlemsprisen er den pris, der er gældende for varen, såfremt kunden indgår aftale om et medlemskab samtidigt med sit køb.

Kunden kan købe én af hver vare pr. 30 dage til medlemspris. Når der er forløbet 30 dage fra bestillingens afgivelse, kan kunden således igen købe den samme vare til medlemspris. Køber kunden mere end én af hver vare inden for 30 dage, tillægges medlemsprisen en merpris, som vises i indkøbskurven.

Plusshop tager forbehold for trykfejl i priser og varebeskrivelser.

Kunden kan betale med VISA eller MasterCard.

Når betalingen er gennemført, modtager kunden inden for rimelig tid en skriftlig bekræftelse på købet pr. mail, hvori nærværende betingelser er en integreret del. Beløbet bliver først trukket på kundens kreditkort, når varen afsendes fra Plusshops forretningssted.

Prisgaranti

Hos Plusshop tilbyder vi prisgaranti på vores medlemspriser. Det vil sige, at vi garantere en bedre pris hvis du finder den eksakte vare hos anden dansk forhandler som fremgår af almen dansk webshop eller dansk detailbutik hvor der ikke fremgår medlemskab eller hvor andet loyalitetsprogram er påkrævet. Ved prisgaranti tilbyder Plusshop helt op til 10% bedre pris end den indsendte forhandler.

Ved ansøgning om prisgaranti skal der vedlægges et skærmbillede, adresse, link eller en anden dokumentation for prisen hos den pågældende forhandler, og at varen er nøjagtig den samme som ved Plusshop. Af dokumentationen skal prisen og eventuelt tilbuddets gyldighed fremgå uanset om der er tale om webshop eller detailhandel. Prisgarantien gælder ikke, hvis varerne er udsolgt ved anden forhandler.

Sådan ansøger du om prisgaranti

1. Inden bestilling skal du indsende din dokumentation til vores e-mail kontakt@Plusshop. I denne mail skriver du hvilket produkt fra sortimentet der omtales samt den anden forhandlers pris. Derudover vedhæftet dokumentation i form af billede, link eller anden vis dokumentation. Mailen mærkes i emnefeltet som ”Prisgaranti – PRODUKTETS NAVN”.

2. Ved modtagelse af din mail vil der være en kort behandlingstid hvor vi hos Plusshop undersøger den fremsendte dokumentation samt prisen hos den angivet forhandler.

3. Efter undersøgelse af anden forhandler vil du modtage svar fra os om prisen findes reel og herved kan der stilles prisgaranti. Du vil modtage en pris der svare op til 10% billigere end den tilsendte forhandler. Når du har modtaget svar, vil prisen på webshoppen være tilpasset og du kan herefter foretage dit køb.

Vi forholder os hos Plusshop retten til at bestride et eventuelt søgsmål hvis det fremkommer som ukomplet eller ukorrekt.

Annullering af en ordre

En ordre kan annulleres, hvilket kan gøres via kundens konto. Kunden kan annullere sin ordre indtil det tidspunkt, hvor Plusshop har behandlet ordren. Dette vil fremgå af kundens konto.

Levering

Leveringstiden er angivet under de på hjemmesiden enkelte varer. Hvor intet andet fremgår, er leveringstiden ca. 1-2 hverdage.

Alle varer sendes med et anderkendt transportfirma og leveres på den adresse, som er afgivet ved bestillingen.

Levering af varen anses for sket, når varen er kommet i kundens besiddelse.

Fortrydelses- og returret

Ifølge forbrugeraftaleloven har kunden ret til at fortryde og returnere sit varekøb senest 14 dage efter, at kunden har modtaget varen, men som ekstra service tilbyder vi 30 dages returrret. Fristen på 30 dage løber fra dén dag, hvor Kunden modtager varerne i sin fysiske besiddelse.

Hvis kunden ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen, gøre Plusshop udtrykkeligt opmærksom på, at kunden ønsker at fortryde købet.

Meddelelsen skal sendes til de nedenfor angivne kontaktinformationer. Kunden kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som vedlægges kundens ordrebekræftelse, og som tillige findes her.

Modtager Plusshop fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 30 dage efter varerne er kommet i kundens besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

Varen skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor kunden har meddelt Plusshop om, at kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den nedenfor angivne adresse De udgifter, der er forbundet med at sende varerne retur, afholdes af kunden – dette gælder tillige tilfælde, hvor kunden ikke afhenter varen til rette tid. Måtte varerne gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer kunden risikoen herfor.

Kunden kan ikke sende varerne retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returvaren skal sendes til den i nedenfor anførte adresse. Varerne skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom varerne skal mærkes med ”Retur”, hvis varen sendes som følge af udnyttelse af fortrydelsesretten, eller med ”Ombytning”, såfremt varen skal ombyttes.

Kunden hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber samt som led i at afprøve varerne. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Plusshop er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

For så vidt angår forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelse- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er blevet brudt, gælder fortrydelsesretten dog ikke, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5. Det samme gør sig gældende for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware og hvor kunden har brudt plomberingen.

Købesummen bliver tilbageført til kundens konto senest 14 dage efter datoen, hvor kunden har meddelt, at kunden har fortrudt sit køb. Plusshop forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for varerne, indtil varerne er modtaget retur, eller indtil kunden har fremlagt behørigt dokumentation for, at varerne er returneret.

Plusshop er dog berettiget at modregne eventuelle omkostninger til at sende varen retur, omkostninger hvis varen er beskadiget eller en eventuel forringelse af varens værdi.

Reklamationsret

Kunden har 2 års reklamationsret for fejl og mangler.

Vil kunden påberåbe dig en mangel, skal kunden give Plusshop skriftlig meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at kunden har opdaget manglen.

Uagtet de i henhold til købelovens mangelsbeføjelser, forbeholder Plusshop sig afhjælpningsretten, herunder retten til at foretage omlevering.

Rimelig omkostninger til transport efter nærværende bestemmelse afholdes af Plusshop. Varerne skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom varerne skal mærkes med ”Reklamation”.

Meddelelse om reklamation skal sendes til kontakt@plusshop.dk

Ansvarsfraskrivelse

Hos Plusshop tager vi forbehold for ændringer af afgifter og priser, udsolgte eller udgåede varer, korrekturfejl, tekniske fejl og force majeure, hvilket eksempelvis kan være arbejdskonflikter hos underleverandører, mangelfulde leveringer og varer eller underleverandører, som ikke kan leverer eller forsinker leverancer. Ligeledes kan Plusshop ikke drages til ansvar for manglende modtagelse af e-post i forbindelse med køb, oprettelse eller opsigelse af medlemskab. Det er kundens ansvar at være opmærksom på, om mail ender i uønsket post eller andet.

Misligholdelse

Såfremt et medlem misligholder sin aftale over for Plusshop, er Plusshop berettiget til at ekskludere kunden.

Som misligholdelse anses, men ikke udtømmende, at kunden eksempelvis opretter flere profiler

Plusshop er berettiget til at gøre et erstatningskrav gældende i tilfælde af kundens misligholdelse. Har kunden oprettet flere medlemsskaber, er Plusshop berettiget til at kræve medlemspris pr. profil, uanset at det enkelte medlemskab er i prøveperioden, eller er opsagt i prøveperioden.

Kunden er ikke berettiget til at få betalinger for medlemskab hel eller delvis tilbagebetalt.

Kontaktinformationer

Plus Global ApS

Lyngvej 1

9000 Aalborg

CVR-nr. 36 73 47 01

E-mail: kontakt@plusshop.dk

Telefonnummer: +4571969146

Klager

Eventuelle klager kan sendes til Plusshop, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til:

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

naevneneshus.dk

Lovvalg og værneting

Enhver tvist i henhold til nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg

Udvalgte brands
Herunder ses et lille udpluk af de brands som Plusshop kan tilbyde dig til unikke priser.