Vil du have produktet endnu billigere og fri fragt?
Du har valgt dit produkt til vores dyreste pris, men vi kan gøre det endnu billigere for dig! Vi kan tilbyde dig en fordelspris samt fri fragt!
For kun 139 kr/m giver Plusshop dig massere fordele og besparelser.
14 dages gratis prøveperiode som kan opsiges til enhver tid.
Spar op til 85% som medlem og køb til fordelagtige Medlemspriser
Leveringstid på 1-2 dage og fri fragt.

Handelsbetingelser

1

Generelt om Plusshop.dk

1.1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb, som foretages hos Plusshop.dk og Plus Global ApS, CVR-nr. 36 73 47 01 - herefter benævnt ”Plusshop.dk - ligesom betingelserne angiver vilkårene for medlemsskab.

1.2

Plusshop.dk er en fordelsklub, som tilbyder Kunderne store rabatter på et bredt udvalg af varer inden for sko, børnetøj, legetøj, accessories, bolig, køkkentilbehør, elektronik, m.v. Samtlige varer, som er og forefindes på Plusshop.dk, kan kun købes som registreret medlem, jf. pkt. 3.

1.3

Alle priser på Plusshop.dk er DKK (danske kroner)

2

Cookies

2.1

Plusshop.dk anvender cookies, henholdsvis tredjepartscookies.

2.2

Cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede Data på Forhandlerens computer, tablet, smartphone, terminaludstyr, og lignende med henblik på at indhente data om Kunden. Den opsamlede data fra cookies anvendes til at analysere Kundens adfærd på hjemmesiden, og for at give Kunden den optimale oplevelse. Cookies anvendes desuden i markedsføringsmæssig regi.

2.3

Plusshop.dk indsamler nødvendige cookies, præferencecookies, drifts- og optimeringscookies samt cookies om målrettet annoncering.

2.3.1

Nødvendige cookies er påkrævet for at visse funktioner på hjemmesiden fungerer.

2.3.2

Præferencecookies indsamles til at understøtte indstillinger, som Kunden har foretaget, såsom indstillinger for log-in.

2.3.3

Drifts- og optimeringscookies indsamles med formålet at tilføje kundefeedback og til brug for webanalyse, hvilken analyse omfatter Kundens adfærd, søgninger på hjemmesiden og lignende. Dette har til formål at optimere hjemmesiden.

2.3.4

Cookies om målrettet annoncering anvendes til at følge Kundens browsingvaner og online aktiviteter. Informationen anvendes til at vise tilpasset indhold til den individuelle Kunde.

2.3.4

Cookies om målrettet annoncering anvendes til at følge Kundens browsingvaner og online aktiviteter. Informationen anvendes til at vise tilpasset indhold til den individuelle Kunde.

2.4

Såfremt der linkes videre fra Plusshop.dk til en tredjeparts hjemmeside, kan tredjepartens hjemmeside tillige indsamle cookies. Plusshop.dk opfordrer Kunden til at orientere sig om tredjepartens cookiepolitik.

3

Medlemskab

3.1

For at handle hos Plusshop.dk, er det en betingelse, at Kunden tegner et medlemskab på abonnementsvilkår.

3.2

Kunden skal være fyldt 18 år og have adresse i Danmark.

3.3

Der kan udelukkende oprettes et medlemskab pr. kunde. Erhvervsdrivende kan ikke oprette et medlemskab.

3.4

Kunden har ansvaret for, at dennes kontooplysninger til enhver tid er ajourført og korrekte.

3.5

Første gang Kunden handler hos Plusshop.dk, vil Kunden få tilføjet et medlemskab i sin indkøbskurv. Medlemsprisen er kr. 139,00 inkl. moms pr. måned og hæves på Kundens kreditkort hver måned. Medlemsprisen hæves ikke de første 14 dage, da denne periode anses for at være en prøveperiode, ligesom Kunden i prøveperioden kan gøre brug af fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18. Første gang medlemsprisen hæves på Kundens kreditkort er 15 dage efter, at Kunden har oprettet sin konto.

3.6

Såfremt Kunden ønsker at opsige sit medlemskab, kan dette ske med øjeblikkelig virkning. Opsigelse skal ske skriftligt til den i pkt. 12 nævnte mailadresse, eller det kan ske via Kundens konto under ”Min konto” og dernæst under ”Mit medlemskab”. Brug funktionen ”Opsig medlemskab”.

3.7

I tilfælde af opsigelse, bliver Kundens konto inaktiv når den betalte periode udløber, medmindre Kunden opsiger i prøveperioden, hvorefter Kundens konto straks bliver inaktiv. Kunden kan ikke kræve medlemsprisen hel eller delvist tilbage.

3.8

Såfremt Kunden genaktiverer sin konto, gælder den i pkt. 3.5 nævnte prøveperiode ikke, ligesom fortrydelsesretten efter Forbrugeraftalelovens § 18 ikke gælder for medlemsskabet.

4

Priser, betaling og ordrebekræftelse

4.1

Prisen for varerne er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden, og er inkl. moms, afgifter, gebyrer – herunder transaktionsgebyrer – og skatter, men ekskl. transportomkostninger.

4.2

Normalprisen er den pris, der er gældende for varen, såfremt varen købes uden Kunden samtidigt indgår aftale om et medlemskab.

4.3

Medlemsprisen er den pris, der er gældende for varen, såfremt Kunden indgår aftale om et medlemskab samtidigt med sit køb.

4.4

Kunden kan købe én af hver vare pr. 30 dage til medlemspris. Når der er forløbet 30 dage fra bestillingens afgivelse, kan Kunden således igen købe den samme vare til medlemspris. Køber Kunden mere end én af hver vare inden for 30 dage, tillægges medlemsprisen en merpris, som vises i indkøbskurven

4.5

Plusshop tager forbehold for trykfejl i priser og varebeskrivelser.

4.6

Kunden kan betale med VISA eller MasterCard.

4.7

Når betalingen er gennemført, modtager Kunden inden for rimelig tid en skriftlig bekræftelse på købet pr. mail, hvori nærværende betingelser er en integreret del.

4.8

Beløbet bliver først trukket på Kundens kreditkort, når varen afsendes fra Plusshops forretningssted.

5

Annullering af en ordre

5.1

En ordre kan annulleres, hvilket kan gøres via Kundens konto. Kunden kan annullere sin ordre indtil det tidspunkt, hvor Plusshop.dk har behandlet ordren. Dette vil fremgå af Kundens konto.

6

Levering

6.1

Leveringstiden er angivet under de på hjemmesiden enkelte varer. Hvor intet andet fremgår, er leveringstiden ca. 1-2 hverdage.

6.2

Alle varer sendes med et anderkendt transportfirma og leveres på den adresse, som er afgivet ved bestillingen.

6.3

Levering af varen anses for sket, når varen er kommet i Kundens besiddelse.

7

Sikkerhed og persondata

7.1

Kundens privatliv er vigtigt for Plusshop.dk. Derfor er vores betalingsløsning baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, Kunden afgiver i forbindelse med dennes betaling, er beskyttet ved kryptering. Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL-standarden almindeligt udbredt og betragtes som en meget sikker løsning.

7.2

For at gennemføre et køb hos Plusshop.dk, har vi brug for personoplysninger med formålet at Plusshop.dk kan levere produktet til Kunden.

7.3

Personoplysningerne registreres hos Plusshop.dk og opbevares i 5 år. Kunden er berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Plusshop.dk har registreret på Kunden.

7.4

Den til enhver tid værende direktør i Plusshop.dk har adgang til de oplysninger, der er registreret om Kunden, ligesom direktøren er dataansvarlig.

7.5

Oplysninger som afgivet videregives eller sælges ikke til tredjemand. Dog videregives Kundens E-mailadresse samt telefonnummer til andre selskaber, som Plus Global ApS indgår i en koncern med, og Kunden accepterer at Plus Global ApS og dennes associerede selskaber må sende tilbud og elektronisk post til Kunden.

7.6

Plusshop.dk indhenter og registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

8

Fortrydelses- og returret

8.1

Ifølge forbrugeraftaleloven har Kunden ret til at fortryde og returnere sit varekøb senest 14 dage efter, at kunden har modtaget varen, men som ekstra service tilbyder vi 30 dages returrret. Fristen på 30 dage løber fra dén dag, hvor Kunden modtager varerne i sin fysiske besiddelse, jf. punkt 6.3.

8.2

Hvis Kunden ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. punkt 8.1, gøre Plusshop.dk udtrykkeligt opmærksom på, at Kunden ønsker at fortryde købet.

8.3

Meddelelsen skal sendes til de i punkt 12 angivne kontaktinformationer. Kunden kan også benytte standardfortrydelsesformularen, som vedlægges Kundens ordrebekræftelse, og som tillige findes her.

8.4

Modtager Plusshop.dk fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 30 dage efter varerne er kommet i Kundens besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

8.5

Varen skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har meddelt Plusshop.dk om, at Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 12 angivne adresse.

8.6

De udgifter, der er forbundet med at sende varerne retur, afholdes af Kunden – dette gælder tillige tilfælde, hvor Kunden ikke afhenter varen til rette tid. Måtte varerne gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer Kunden risikoen herfor.

8.7

Kunden kan ikke sende varerne retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returvaren skal sendes til den i punkt 12 anførte adresse. Varerne skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom varerne skal mærkes med ”Retur”, hvis varen sendes som følge af udnyttelse af fortrydelsesretten, eller med ”Ombytning”, såfremt varen skal ombyttes.

8.8

Kunden hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber samt som led i at afprøve varerne. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Plusshop.dk er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

8.9

For så vidt angår forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelse- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og hvor forseglingen er blevet brudt, gælder fortrydelsesretten dog ikke, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5. Det samme gør sig gældende for plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware og hvor Kunden har brudt plomberingen.

8.10

Købesummen bliver tilbageført til Kundens konto senest 30 dage efter datoen, hvor Kunden har meddelt, at Kunden har fortrudt sit køb. Plusshop.dk forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for varerne, indtil varerne er modtaget retur, eller indtil Kunden har fremlagt behørigt dokumentation for, at varerne er returneret.

8.11

Plusshop.dk er dog berettiget at modregne de i punkt 8.6 og punkt 8.8 nævnte udgifter i varernes købesum.

9

Reklamationsret

9.1

Kunden har 2 års reklamationsret for fejl og mangler.

9.2

Vil Kunden påberåbe dig en mangel, skal Kunden give Plusshop.dk skriftlig meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at Kunden har opdaget manglen.

9.3

Uagtet de i henhold til købelovens mangelsbeføjelser, forbeholder Plusshop.dk sig afhjælpningsretten, herunder retten til at foretage omlevering.

9.4

Rimelig omkostninger til transport efter nærværende bestemmelse afholdes af Plusshop.dk. Varerne skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom varerne skal mærkes med ”Reklamation”.

9.5

Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 12 angivne kontaktoplysninger.

10

Ansvarsfraskrivelse

10.1

Hos Plusshop.dk tager vi forbehold for ændringer af afgifter og priser, udsolgte eller udgåede varer, korrekturfejl, tekniske fejl og force majeure, hvilket eksempelvis kan være arbejdskonflikter hos underleverandører, mangelfulde leveringer og varer eller underleverandører, som ikke kan leverer eller forsinker leverancer. Ligeledes kan Plusshop.dkikke drages til ansvar for manglende modtagelse af e-post i forbindelse med køb, oprettelse eller opsigelse af medlemskab. Det er Kundens ansvar at være opmærksom på, om mail ender i uønsket post eller andet.

11

Misligholdelse

11.1

Såfremt et Medlem misligholder sin aftale over for Plusshop.dk, er Plusshop.dk berettiget til at ekskludere Kunden. Som misligholdelse anses, men ikke udtømmende, at Kunden

11.1.1

Opretter flere profiler, jf. pkt. 3.3

11.2

Plusshop.dk er berettiget til at gøre et erstatningskrav gældende i tilfælde af Kundens misligholdelse. Har Kunden oprettet flere medlemsskaber, er Plusshop.dk berettiget til at kræve medlemspris pr. profil, uanset at det enkelte medlemskab er i prøveperioden, eller er opsagt i prøveperioden.

11.3

Kunden er ikke berettiget til at få betalinger for medlemskab hel eller delvis tilbagebetalt.

12

Kontaktinformationer

1.1

Plus Global ApS

Lyngvej 1

9000 Aalborg

CVR-nr. 36 73 47 01

E-mail: kontakt@plusshop.dk

Telefonnummer: +4571969146

 

13

Klager

13.1

Eventuelle klager kan sendes til Plusshop.dk, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til nedenstående.

13.2

Klager vedrørende et produkt købt hos Plusshop.dk kan fremsendes til

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

14

Lovvalg og værneting

14.1

Enhver tvist i henhold til nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg

Udvalgte brands
Herunder ses et lille udpluk af de brands som Plusshop kan tilbyde dig til unikke priser.