Vil du have produktet endnu billigere og fri fragt?
Du har valgt dit produkt til vores dyreste pris, men vi kan gøre det endnu billigere for dig! Vi kan tilbyde dig en fordelspris samt fri fragt!
For kun 139 kr/m giver Plusshop dig massere fordele og besparelser.
30 dages gratis prøveperiode som kan opsiges til enhver tid.
Spar op til 80% som medlem og køb til fordelagtige Medlemspriser
Leveringstid på 1-2 dage og fri fragt.

Persondatapolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Plus Global ApS indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved henvendelse til kundeservice, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, https://plusshop.dk/.

Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger der indsamles, og hvilke rettigheder du har.


Plus Global ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Plus Global ApS

CVR-nr.: 36734701

Lyngvej 1

9000 Aalborg

Tlf: +45 71 99 24 63

E-mail: kontakt@plusshop.dk


Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hos Plus Global ApS indsamler og behandler vi følgende oplysninger, når du besøger vores hjemmeside:

- Din IP-adresse.

- Hvilken browser du bruger.

- Din adfærd på hjemmesiden, herunder hvilke søgetermer du bruger på vores hjemmeside, og hvilke produkter der placeres i indkøbskurven.


Hos Plus Global ApS indsamler og behandler vi følgende oplysninger, når du opretter dig som medlem eller foretager køb på vores hjemmeside:

- Navn.

- Adresse (såvel betalingsadresse som leveringsadresse).

- Telefonnummer og e-mailadresse.

- Kunde ID.

- Oplysninger om hvilke produkter du har købt.

Du har herudover mulighed for at give samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via e-mail, herunder i form af nyhedsbreve og konkrete tilbud. Vi vil i den forbindelse indsamle og behandle din e-mailadresse.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside er, at optimere din oplevelse som bruger på hjemmesiden, herunder sikre den korrekte opsætning af hjemmesiden samt for at kunne foretage målrettet og relevant markedsføring. Indsamlingen og behandlingen sker derfor for, at vi kan varetage vores legitime interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra f.

Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med oprettelse af medlemskab og køb på vores hjemmeside er, at vi herved kan opfylde den aftale som vi har indgået omkring oprettelse af medlemskab eller køb af en vare, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b. Endvidere er vi i henhold til bogføringsloven underlagt en forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger.

Såfremt du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via e-mail, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra a. Dit samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale via e-mail kan til enhver tid trækkes tilbage ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.


Modtagere af dine personoplysninger

I enkelte tilfælde videregives dine personoplysninger til tredjeparter. Dette kan overordnet opdeles i:

- Koncernforbundne selskaber.

- Samarbejdspartnere – Dette er fx databehandlere, der behandler data på vegne af os.

- Eksterne leverandører – Dette er fx fragtførere, når en vare skal leveres til dig.

- Offentlige myndigheder – Offentlige myndigheder, herunder Skattestyrelsen, har ifølge gældende lovgivning ret til at tilgå visse oplysninger.

Dine oplysninger videregives som udgangspunkt ikke til samarbejdspartnere eller eksterne leverandører uden for EU/EØS. Såfremt en samarbejdspartner eller ekstern leverandør er placeret udenfor EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som er gældende indenfor EU/EØS.


Opbevaring af dine personoplysninger

Plus Global ApS går højt op i at værne om dine personoplysninger, og der er derfor foretaget en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.

Oplysninger der indsamles og behandles ved besøg på vores hjemmeside opbevares i 30 dage.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 5 år + løbende år efter et køb af varer på grund af vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven. Ved medlemskab opbevares dine oplysninger i hele perioden for medlemskabet og i en periode på 5 år + løbende år efter ophøret af medlemskabet.

Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde/fastslå juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. Vi vil ved længere opbevaring lægge vægt på vigtigheden af oplysningerne sammenholdt med kategorien af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Personoplysninger, der behandles på grundlag af dit samtykke, vil som udgangspunkt blive slettet, når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre der er et andet behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysningerne.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Rettighederne er følgende:

- Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundeservice eller logge ind på din profil på https://plusshop.dk/

Enhver henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og såfremt muligt senest inden for 30 dage fra henvendelsen.

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Ændringer i persondatapolitikken

Plus Global ApS er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt der sker ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret herom ved dit næste besøg på vores hjemmeside, https://plusshop.dk/.

Denne politik er senest ændret den 13. januar 2020.

Persondatapolitik

Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (herefter ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan Plus Global ApS indsamler og behandler personoplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for de personoplysninger, som du afgiver til os, herunder ved henvendelse til kundeservice, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, https://plusshop.dk/.

Persondatapolitikken indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysnigner der indsamles, og hvilke rettigheder du har.

Plus Global ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

 

Plus Global ApS

CVR-nr.: 36734701

Lyngvej 1

9000 Aalborg

Tlf: +45 71 99 24 63

E-mail: kontakt@plusshop.dk

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hos Plus Global ApS indsamler og behandler vi følgende oplysninger, når du besøger vores hjemmeside:

 

- Din IP-adresse

- Hvilken browser du bruger

- Din adfærd på hjemmesiden, herunder hvilke søgetermer du bruger på vores hjemmeside, og hvilke produkter der placeres i indkøbskurven.

 

Hos Plus Global ApS indsamler og behandler vi følgende oplysninger, når du opretter dig som medlem eller foretager køb på vores hjemmeside:

 

- Navn

- Adresse (såvel betalingsadresse som leveringsadresse)

- Telefonnummer og e-mailadresse

- Kunde ID

- Oplysninger om hvilke produkter du har købt

 

Du har herudover mulighed for at give samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via e-mail, herunder i form af nyhedsbreve og konkrete tilbud. Vi vil i den forbindelse indsamle og behandle din e-mailadresse.

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside er, at optimere din oplevelse som bruger på hjemmesiden, herunder sikre den korrekte opsætning af hjemmesiden samt for at kunne foretage målrettet og relevant markedsføring. Indsamlingen og behandlingen sker derfor for, at vi kan varetage vores legitime interesser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra f.

Formålet med at indsamle og behandle oplysninger i forbindelse med oprettelse af medlemskab og køb på vores hjemmeside er, at vi herved kan opfylde den aftale som vi har indgået omkring oprettelse af medlemskab eller køb af en vare, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b. Endvidere er vi i henhold til bogføringsloven underlagt en forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger.

Såfremt du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via e-mail, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra a. Dit samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale via e-mail kan til enhver tid trækkes tilbage ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

 

Modtagere af dine personoplysninger

I enkelte tilfælde videregives dine personoplysninger til tredjeparter. Dette kan overordnet opdeles i:

 

- Koncernforbundne selskaber

- Samarbejdspartnere – Dette er fx databehandlere, der behandler data på vegne af os

- Eksterne leverandører – Dette er fx fragtførere, når en vare skal leveres til dig

- Offentlige myndigheder – Offentlige myndigheder, herunder Skattestyrelsen, har ifølge gældende lovgivning ret til at tilgå visse oplysninger

 

Dine oplysninger videregives som udgangspunkt ikke til samarbejdspartnere eller eksterne leverandører uden for EU/EØS. Såfremt en samarbejdspartner eller ekstern leverandør er placeret udenfor EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som er gældende indenfor EU/EØS.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Plus Global ApS går højt op i at værne om dine personoplysninger, og der er derfor foretaget en række tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre mod, at dine personoplysninger misbruges eller fortabes.

 

Oplysninger der indsamles og behandles ved besøg på vores hjemmeside opbevares i 30 dage.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i en periode på 5 år + løbende år efter et køb af varer på grund af vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven. Ved medlemskab opbevares dine oplysninger i hele perioden for medlemskabet og i en periode på på 5 år + løbende år efter ophøret af medlemskabet.

Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde/fastslå juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler. Vi vil ved længere opbevaring lægge vægt på vigtigheden af oplysningerne sammenholdt med kategorien af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Personoplysninger, der behandles på grundlag af dit samtykke, vil som udgangspunkt blive slettet, når du trækker dit samtykke tilbage, medmindre der er et andet behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysningerne.

 

Cookies

Vores hjemmesider anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er følgende:

 

- Indsigtsret – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundeservice eller logge ind på din profil på https://plusshop.dk/ Enhver henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og såfremt muligt senest inden for 30 dage fra henvendelsen.

I forbindelse med en anmodning, vil vi bede dig om at bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger. Vi kræver dette for at sikre, at det kun er dig, der har adgang til dine personoplysninger, og at de derfor ikke udleveres til en, der giver sig ud for at være dig.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger, hvis du er utilfreds med behandlingen. Klage skal indgives til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

 

Ændringer i persondatapolitikken

Plus Global ApS er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Såfremt der sker ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret herom ved dit næste besøg på vores hjemmeside, https://plusshop.dk/.

Udvalgte brands
Herunder ses et lille udpluk af de brands som Plusshop kan tilbyde dig til unikke priser.
disney loreal tristar bosch calvinklein sony nivea

*Når du tilmelder dig, accepterer du vores persondatapolitik og giver samtykke til at modtage markedsføring via e-mail.

**Du kan framelde dig nyhedsbrevet til enhver tid.